Tag Archives

Posts with Apple Pay tag.
【2022網店收款全面睇】FPS真係網店既首選?一文看清邊種收款方法係最好!(内含獨家Payment Gateway終極懶人包以及比拼排行榜)

早前我們就為大家講解了各款網店常見的收款方法,相信你們對各類Payment Gateway 已經有了更多的認知。如果你還沒有看完 各類Payment Gateway大比拼!(上)FPS定信用卡收款好?各類Payment Gateway大比拼!(下)用邊款收款最好?Atome是什麼?的話,我們十分建議你們先去看一下,相信可以一解你們心中的疑惑,看看那一款最符合你的要求。

閱讀全文
【2022網店收款全面睇】各類Payment Gateway大比拼!(上)FPS定信用卡收款好?

網店收款方法包羅萬有,除了以前網店常用的銀行轉賬、信用卡付款,現在更有FPS、Payme、Alipay、Apple Pay 等各式各樣的收款方式。但究竟哪一款是最好、最低成本、最方便的呢?相信這個是不少網店店主的「常見煩惱」。其實,各款Payment Gateway都有不同的優點和缺點,需要視乎你的經營模式而定。適合他的方案,不一定適合你!有見及此,我們決定為大家準備【2022網店收款全面睇】,比較一下各款在香港常見、常用的網店收款方法,一解大家的煩惱!

閱讀全文